uye-ol

Üyemiz Olun

08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesi 3. fıkrasındaki “Vakıflarda üyelik olmaz” hükmü doğrultusunda, anılan tarihten bugüne kadar Vakfımıza üye kaydedilmediği ancak; belirtilen düzenlemenin, 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2008 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı (2005/14 esas, 2008/92 karar sayılı) ile iptal edildiği bildirilmiştir.Bu karar doğrultusunda bundan böyle Vakfımıza “Üye (Yararlanan)” kabul edilebilecektir.

Diğer taraftan Vakıf Senedi’mizin 5. maddesinde; “MADDE 5: Toprak Mahsulleri Ofisi memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ve emeklileri, Ofis Yönetim Kurulu Üyeleri, Ofisi denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Denetçileri Vakıf Yönetim Kurulunun kabulü ile Vakıf’dan yararlanabilirler.” denilmektedir.

Bu çerçevede;

Üyelik (Vakıf Yararlananı Olma) talebinde bulunmak isteyenlerin,
Daha önce üyeliği sonlandırılmış olup yeniden üye olmak isteyen TMO çalışanlarının (eski borçlarını ödemek koşulu ile) aşağıdaki formu doldurarak Vakıf’a müracaat etmeleri gerekmektedir.