egitim-yardimlari

2013 – 2014 Yılı Öğrenci Teşvik Ödülleri

  • 8 yıllık temel eğitim okullarından “pekiyi” dereceyle mezun olanlara 50,00 TL, bunlardan okul birincisine ayrıca 500,00 TL, okul ikincisine ayrıca 300,00 TL, okul üçüncüsüne ayrıca 200,00 TL,
  • Lise ve dengi okullarından “pekiyi” dereceyle mezun olanlara 150,00 TL, bunlardan okul birincisine ayrıca 750,00 TL, okul ikincisine ayrıca 450,00 TL, okul üçüncüsüne ayrıca 300,00 TL,
  • 4 yıllık Fakülte veya Yüksek Okulları birincilikle bitirenlere 1.500,00 TL, ikincilikle bitirenlere 1.000,00 TL, üçüncülükle bitirenlere 750,00 TL,
  • 4 yıllık Fakülte veya Yüksek Okulları bölüm birincilikle bitirenlere 750,00-TL, ikincilikle bitirenlere 500,00-TL, üçüncülükle bitirenlere 300,00-TL,
  • Teşekkür belgeleri için 20,00-TL ve takdir belgeleri için 30,00-TL(temel eğitim veya lise ve dengi okul birinci, ikinci ve üçüncüleri hariç)
  • Üniversite Giriş Sınavı ile Lise ve Dengi Okullarına Giriş Sınavları sıralamasında ilk elliye girenlere 1.500,00-TL, bu sınavlarda birinci olana ayrıca 1.500,00-TL, ikinci olana ayrıca 750,00-TL, üçüncü olana ayrıca 400,00-TL teşvik ödülü verilmesi uygun görülmüştür.
  • Ödemelerin yapılabilmesi için ödüle esas belgenin mali yıl içinde aslının vakfa ibrazı, belge aslının ibraz edilememesi durumunda üyenin çalıştığı işyerinin amirine veya belgeyi düzenleyen okula aslı gibidir onayı ile imzalattırmasını müteakip vakfa göndermesi suretiyle ödeme yapılması uygun görülmüştür.
saglik-yardimlari

Sağlık Yardımları

Vakfımızca üyelerimize ödenen sağlık yardımları Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden düzenlenmiş olup;

  • Üyelerimize, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına yapılan sağlık yardımlarının 17.05.2012 tarihinden itibaren durdurulmasına,
  • İhtiyacı olan ve mağdur üyelerimize sağlık yardımı ödemelerinin Vakıf üyeliğinde en az altı ayı dolduran ve üyelik aidat borcu bulunmayan üyelerimizin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında kronik kalp hastalığı, kanser, diyabetik şeker hastalığı, akıl hastalığı, kronik böbrek hastalığı(diyaliz gerektiren) ile yatalak, geçirilmiş kaza sonrası hayati önem taşıyan hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklara yakalananların yapılan tedavilerinde kurumlarca karşılanan tutar dışında kalan kısmın ödenmesinde güçlük çekilen durumlarda, hastalığın resmi sağlık kurum ve kuruşlarca rapora bağlanması veya özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların resmi kuruluşlarca onaylanması kaydıyla; bu durumdaki üyemizin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babalarının durumunun Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinden sonra uygun görülmesi halinde, faturalı (ibraz edilen) tedavi masrafından yıllık en fazla 3.000.-TL ‘ ye kadar olan kısmının sağlık yardımı olarak karşılanması, kararı alınmıştır.