toplantı

Vakfımızın 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Vakfımızın 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.03.2020 Pazartesi günü saat 11.00’de TMO Genel Müdürlüğü Sinema Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19.03.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divan Başkanı, Başkan Vekili, Kâtip Üye ve İki Oy Toplama Memuru Seçimi
  3. Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Zabıtlarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
  6. 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
  7. Üye Aidatlarının Belirlenmesi
  8. Vefat Halinde Üyelere Yapılan Yardım Miktarının Belirlenmesi
  9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  10. Dilek ve Temenniler

Related Posts