toplantı

2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Vakfımızın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2018 Pazartesi günü saat 12.00’da TMO Genel Müdürlüğü Sinema Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.03.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Divan Başkanı, Başkan Vekili, Kâtip Üye ve İki Oy Toplama Memuru Seçimi
 3. Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Zabıtlarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi
 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası
 6. 2018 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
 7. Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda borçlu üyelerin durumunun görüşülerek karar verilmesi
 8. Üye Aidatlarının Belirlenmesi
 9. Vefat Halinde Üyelere Yapılan Yardım Miktarının Belirlenmesi
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 11. Dilek ve Temenniler

  Related Posts